Phục hồi dữ liệu ổ cứng western 250GB hỏng đầu từ – 20/2

Thu Huong Nguyễn

Ngày 18/2/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng western 250GB của a.Hảo ( 0913051012). ổ cứng không nhận, có phát ra tiếng kêu do hỏng đầu từ. Kĩ thuật đã tiến hành cứu dữ liệu trong 1 ngày, Ngày 20/2 đã lấy lại dữ liệu toàn vẹn và bàn giao trả khách hàng.

khoi-phuc-du-lieu-o-cung-wd250

Phục hồi dữ liệu ổ cứng western 250GB hỏng đầu từ – 20/2
Rate this post

Comments

comments