Phục hồi dữ liệu ổ cứng western 250GB hỏng đầu từ – 22/2

Thu Huong Nguyễn

Ngày 21/2/2016 cuumaytinh tiếp nhận 1 bưu phẩm với yêu cầu phục hồi dữ liệu. Bên trong bưu phẩm là 1 HDD western 250GB được chuyển từ Sơn La. Ổ cứng không nhận, có tiếng kêu do đầu từ hỏng. Kĩ thuật đã tiến hành cứu dữ liệu trong 1 ngày. Ngày 22/2/2016, đã khôi phục dữ liệu toàn vẹn và gửi vầ trả khách hàng.

phuc-hoi-du-lieu-o-cungwd250

Phục hồi dữ liệu ổ cứng western 250GB hỏng đầu từ – 22/2
Rate this post

Comments

comments