Phục hồi dữ liệu ổ cứng western 250GB lỗi đầu đọc – 2.7

Thu Huong Nguyễn

Ngày 30/6/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng western 250GB của a.Hải – 0982954222. Ổ cứng của a.Hải trước đó vẫn hoạt động và có những biểu hiện như; máy treo, thì thoảng xuất hiện màn hình xanh. Nhưng khách hàng vẫn tiếp tục sử dụng dẫn đến tình trạng không nhận. Tiếp nhận ổ cứng của khách, chúng tôi tiến hành kiểm tra và xác định ổ cứng bị lỗi đầu đọc. Cứu dữ liệu trong hơn 1 ngày. Ngày 2/7 đã khôi phục dữ liệu đầy đủ và bàn giao trả khách hàng.

A hải

Phục hồi dữ liệu ổ cứng western 250GB lỗi đầu đọc – 2.7
Rate this post

Comments

comments