Phục hồi dữ liệu ổ cứng western 250GB lỗi đầu đọc – 24.6

Thu Huong Nguyễn

Ngày 23/6/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng của chị Tân _ 0989123748. Ổ cứng là của e chị Tân, được gửi lên từ Hải Dương. Trước đó, ổ đã được 1 số đơn vị ở Hải Dương can thiệp nhưng không có kết quả. Sau khi mang đến cuumaytinh, kỹ thuật tiến hành kiểm tra và xác định ổ cứng bị lỗi đầu đọc. Cứu dữ liệu trong 1 ngày. Ngày 24/6.chúng tôi đã khôi phục đầy đủ dữ liệu và bàn giao trả khách hàng.

Chị Tân

Phục hồi dữ liệu ổ cứng western 250GB lỗi đầu đọc – 24.6
Rate this post

Comments

comments