Phục hồi dữ liệu ổ cứng western 2TB bad sector – 08/1

Thu Huong Nguyễn

Ngày 06/1/2016, cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng của Mr.Michael (01687965729). Ổ cứng bị Bad sector, kĩ thuật đã tiến hành cứu dữ liệu trong 2 ngày, đến ngày 08/1/2016 đã khôi phục dữ liệu 100% và bàn giao dữ liệu trả khách hàng.

Mchea1

Phục hồi dữ liệu ổ cứng western 2TB bad sector – 08/1
Rate this post

Comments

comments