Phục hồi dữ liệu ổ cứng western 320GB format nhầm – 6.8

Thu Huong Nguyễn

Ngày 6/8/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng western 320GB của a.Nhật Anh – 0974866477. Ổ cứng bị format nhầm dẫn đến mất dữ liệu. Sau khi kiểm tra, kỹ thuật tiến hành cứu dữ liệu ngay tỏng ngày. Chiều cùng ngày đã phục hồi dữ liệu thành công và bàn giao trả khách hàng.

na

Phục hồi dữ liệu ổ cứng western 320GB format nhầm – 6.8
Rate this post

Comments

comments