Phục hồi dữ liệu ổ cứng western 320GB lỗi cơ – 12/3

Thu Huong Nguyễn

Ngày 10/3/2016 cumaytinh tiếp nhận yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng của chị Mai – 0906xxx487. Ổ cứng mang đến trong tình trạng không nhận. Kĩ thuật kiểm tra, xác đinh ổ bị lỗi cơ. Tiến hành cứu dữ liệu trong hơn 1 ngày, Ngày 12/3/2016 đã lấy lại toàn bộ dữ liệu và bàn giao trả khách hàng.

cuu-du-lieu-hdd-wd-2.5

Phục hồi dữ liệu ổ cứng western 320GB lỗi cơ – 12/3
Rate this post

Comments

comments