Khôi phục dữ liệu ổ cứng western 320GB lỗi cơ – 7.10

Thu Huong Nguyễn

Ngày 2/10/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng western 320GB của a.Tùng – 01673040308. Ổ cứng được mang đến trong tình trạng không nhận. Kỹ thuật kiểm tra, xác định ổ bị lỗi cơ. Tiến hành cứu dữ liệu trong 2 ngày. Ngày 4/10 đã lấy lại dữ liệu đầy đủ và bàn giao trả khách hàng

A Tùng

Khôi phục dữ liệu ổ cứng western 320GB lỗi cơ – 7.10
Rate this post

Comments

comments