Phục hồi dữ liệu ổ cứng western 320GB,không nhận ổ cứng.

Cường Mạnh

Ngày 22/10/2015, phục hồi dữ liệu thành công cho khách hàng hạ Long ( 091236749): ổ cứng western 320GB. Tình trạng: Không nhận ổ cứng.

cuu-du-lieu-hdd-wd-2.5

Phục hồi dữ liệu ổ cứng western 320GB,không nhận ổ cứng.
Rate this post

Comments

comments