Phục hồi dữ liệu ổ cứng western 500GB chết cơ – 5/1

Thu Huong Nguyễn

Ngày 31/12/2015, cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng western 500GB của a. Hưng (09048xx89). Ổ cứng bị chết cơ, kĩ thuật đã tiến hành cứu dữ liệu trong hơn 1 ngày. Nghỉ tết xong là 4/01/2015, toàn bộ dữ liệu đã được khôi phục và bàn giao trả khách hàng

A HƯng

Phục hồi dữ liệu ổ cứng western 500GB chết cơ – 5/1
Rate this post

Comments

comments