Phục hồi dữ liệu ổ cứng western 320GB mất dữ liệu – 8.8

Thu Huong Nguyễn

Ngày 8/8/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng của cô Dung – 01683069916. Ổ cứng wd 320GB bị xóa nhầm dữ liệu ổ D. Sau khi kiểm tra tình trạng ổ, chúng tôi tiến hành cứu dữ liệu ngay trong ngày. Chiều cùng ngày toàn bộ dữ liệu đã được khôi phục và bàn giao trả khách hàng.

KH1

Phục hồi dữ liệu ổ cứng western 320GB mất dữ liệu – 8.8
Rate this post

Comments

comments