Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 500GB mất dữ liệu – 9/1

Thu Huong Nguyễn

Ngày 9/1/2016, chúng tôi tiếp nhận yêu cầu phục hồi dữ liệu  ổ cứng western 500GB của a.Hoàn (0988355273). Ổ cứng bọ format mất dữ liệu. Kĩ thuật đã tiến hành cứu dữ liệu trong ngày.

WD 320gb 3.5

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 500GB mất dữ liệu – 9/1
Rate this post

Comments

comments