Phục hồi dữ liệu ổ cứng western 80GB hỏng đầu đọc – 1/3

Thu Huong Nguyễn

Ngày 29/1 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng western 80GB cho a.Quý ( 0961118989). Ổ cứng không nhận, có tiếng kêu. Qua kiểm tra, xác đinh ổ bị hỏng đầu đọc. Kĩ thuật tiến hành cứu dữ liệu trong 1 ngày. Ngày 1/3 đã khôi phục dữ liệu toàn vẹn và bàn giao cho khách hàng.

A Quý

Phục hồi dữ liệu ổ cứng western 80GB hỏng đầu đọc – 1/3
Rate this post

Comments

comments