Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western Bad cho chị Mai

Thu Huong Nguyễn

• Ngày 02/10/2015, phục hồi dữ liệu thành công cho chị Mai (0904826630). Loại thiết bị: ổ cứng western 250GB. Tình trạng: Bad sector, ko truy cập được vào phận vùng dữ liệu.

chị-Mai

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western Bad cho chị Mai
Rate this post

Comments

comments