Phục hồi dữ liệu ổ cứng western Box 1TB, không nhận treo máy

Thu Huong Nguyễn

Ngày 17/11/2015, phục hồi dữ liệu ổ cứng cho chú Cường ( 0985906496). Ổ cứng western Box 500GB, không nhận ổ cứng

Chú C

Comments

comments