Phục hồi dữ liệu ổ cứng western Box 500GB không nhận – 19/1

Thu Huong Nguyễn

Ngày 18/1/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng western 500GB cho khách hàng ( 01656347648). ổ cứng không nhận. Kĩ thuật tiến hành cứu dữ liệu trong 1 ngày. Ngày 19/1/2016 đã lấy lại dữ liệu toàn vẹn và bàn giao trả khách hàng.

phuc-hoi-du-lieu-o-cung-western

Phục hồi dữ liệu ổ cứng western Box 500GB không nhận – 19/1
Rate this post

Comments

comments