Phục hồi dữ liệu ổ cứng western Box 500GB lỗi đầu từ – 16.6

Thu Huong Nguyễn

Ngày 13/6/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng western Box 500GB của chú Hùng – 0986699545. Ổ cứng của chú Hùng được mang đến trong tình trạng không nhận. Sau khi kiêm tra, xác định ổ cứng bị lỗi đầu từ, chúng tôi tiến hành khôi phục dữ liệu trong hơn 1 ngày. Ngày 15/6 đã lấy lại dữ liệu toàn vẹn nhưng vì khách hàng đi công tác nên ngày 16/6 mới đến kiểm tra và copy dữ liệu.

chú HÙng

Phục hồi dữ liệu ổ cứng western Box 500GB lỗi đầu từ – 16.6
Rate this post

Comments

comments