Phục hồi dữ liệu ổ cứng Wetern 250GB. Lỗi đầu đọc.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 27/10/2015, phục hồi dữ liệu cho a.Nam (0912535219): ổ cứng Western 250GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc.

A Nam

 

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Wetern 250GB. Lỗi đầu đọc.
Rate this post

Comments

comments