Phục hồi dữ liệu thẻ nhớ bad

Thu Huong Nguyễn

Ngày 27/1/2016 cứu dữ liệu thẻ nhớ cho chú Ngọc (01632632339, thẻ nhớ SanDisk 16GB bad.Dữ liệu được bàn giao trong ngày

Thẻ nhớ

Comments

comments