Phục hồi dữ liệu thẻ nhớ bad

Thu Huong Nguyễn

Ngày 27/1/2016 cứu dữ liệu thẻ nhớ cho chú Ngọc (01632632339, thẻ nhớ SanDisk 16GB bad.Dữ liệu được bàn giao trong ngày

Thẻ nhớ

Phục hồi dữ liệu thẻ nhớ bad
Rate this post

Comments

comments