Phục hồi dữ liệu thẻ nhớ format mất dữ liệu

Thu Huong Nguyễn

Ngày 27/2/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu phục hồi dữ liệu thẻ nhớ Trasend 16GB cho a.Hùng (0974936696). Thẻ nhớ bị format mất dữ liệu. Dữ liệu được lấy lại và bàn giao ngay trong ngày.

Thẻ

Phục hồi dữ liệu thẻ nhớ format mất dữ liệu
Rate this post

Comments

comments