Phục hồi dữ liệu thẻ nhớ

Thu Huong Nguyễn

Ngày 23/1/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu phục hồi dữ liệu thẻ nhớ transend 16Gb cho cô Tám (01667581077). Thẻ nhớ mất dữ liệu do format. 

the nho

Comments

comments