Phục hồi dữ liệu thẻ nhớ

Thu Huong Nguyễn

Ngày 23/1/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu phục hồi dữ liệu thẻ nhớ transend 16Gb cho cô Tám (01667581077). Thẻ nhớ mất dữ liệu do format. 

the nho

Phục hồi dữ liệu thẻ nhớ
Rate this post

Comments

comments