Phục hồi dữ liệu ổ cứng seagate 250GB mất phân vùng_ 17/12

Thu Huong Nguyễn

Ngày 17/12/2015,a Hà (0938822310) đến trung tâm yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng seagate 250GB. Ổ cứng bị mất phân vùng dữ liệu ổ C. Kĩ thuật đã khôi phục dữ liệu ngay trong ngày cho khách hàng.

Seagate250

Phục hồi dữ liệu ổ cứng seagate 250GB mất phân vùng_ 17/12
Rate this post

Comments

comments