Phục hồi dữ liệu ổ cứng samsung 160GB không nhận_ 18/12

Thu Huong Nguyễn

Ngày 17/12/2015, bạn Hoàng ( 0933524540) mong muốn khôi phục lại dữ liệu ổ cứng samsung 160GB. Ổ cứng không nhận. Sau 1 ngày, kĩ thuật đã phục hồi dữ liệu 100% cho khách hàng. Ngày 18/12, bàn giao dữ liệu.

Hoàng

Phục hồi dữ liệu ổ cứng samsung 160GB không nhận_ 18/12
Rate this post

Comments

comments