phục hồi thành công dữ liệu Máy chủ WEB, 1 HDD 2TB server chuẩn SAS.

Cường Mạnh

Ngày 08/08/2015, phục hồi thành công dữ liệu cho a.Oánh (09072xxxx). Loại thiết bị: Mấy chủ WEB 1 HDD dung lượng 2TB server chuẩn SAS. Tình trạng: Lỗi raid, ổ cứng vật lý Bad nặng. A Oánh

phục hồi thành công dữ liệu Máy chủ WEB, 1 HDD 2TB server chuẩn SAS.
Rate this post

Comments

comments