Cứu dữ liệu ổ cứng Western 500GB bad – 10.02

Hôm nay, ngày 10/02/2018 trung tâm phục hồi dữ liệu – cuumaytinh đã tiếp nhận yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng của anh Cường – 01646xxx213. Được biết ổ cứng Western dung lượng 500GB của khách hàng trong tình … Continued