Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 40GB bó cơ – 30.06

Hàng ngày Công ty CP giải pháp máy tính Việt Nam – cuumaytinh nhận được rất nhiều yêu cầu phục hồi dữ liệu từ các khách hàng trong và ngoài nước, các cơ quan an ninh, chính phủ…từ: cứu dữ liệu hdd ,khôi phục dữ liệu … Continued

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 1TB bad – 22.04

Hôm nay, ngày 22/04/2017 anh Phong – 0914xxx389 có mang theo một ổ cứng đến trung tâm khôi phục dữ liệu – cuumaytinh với mong muốn cứu dữ liệu. Tiếp nhận ổ cứng Western dung lượng 1TB từ phía khách hàng trong … Continued