Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi 160GB bad – 28.06

Hàng ngày Công ty CP giải pháp máy tính Việt Nam cuumaytinh nhận được rất nhiều yêu cầu khôi phục dữ liệu từ các khách hàng trong và ngoài nước, các cơ quan an ninh, chính phủ…từ: cứu dữ liệu hdd ,cứu dữ liệu server, … Continued

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 1TB lỗi cơ – 19.06

Hàng ngày trung tâm khôi phục dữ liệu – cuumaytinh nhận được rất nhiều yêu cầu phục hồi dữ liệu từ các khách hàng trong và ngoài nước, các cơ quan an ninh, chính phủ…từ: cứu dữ liệu hdd ,cứu dữ liệu mã hóa, khôi phục dữ … Continued