Titanium Backup root Pro phần mềm cho android

Titanium cho phép người sử dụng đặt lịch trình backup tự động,phục hồi hàng loạt dữ liệu mà không cần click nhiều lần.Quá trình sao lưu sẽ vẫn hoạt động mà không cần phải đóng bất kì ứng dụng nào (với Pro).

titanium backup pro

Bạn có thể bất kì ứng dụng(dữ liệu ứng dụng) từ/tới thẻ nhớ SD,duyệt mọi dữ liệu của mọi ứng dụng và tham vấn Market để xem thêm các thông tin chi tiết về các ứng dụng.

– Những tính năng tuyệt vời của Titanium:

+ Giữ nhiều bản sao lưu cho mỗi ứng dụng

+ Sao lưu/phục hồi các tin nhắn SMS,MMS,các cuộc gọi,bookmarks,Wi-fi Ap cũng như XML

titanium backup pro 1

+ Multi-user app data

+ Đóng băng các ứng dụng

+ Đồng bộ hóa dữ liệu từ(hoặc tới)Drop Box,Box,Google Drive (theo lịch trình hoặc không)

+ Chuyển đổi các ứng dụng người dùng < = > các ứng dụng hệ thống

+ Tích hợp cập nhật ứng dụng hệ thống tới ROM

+ Market Doctor(relink các ứng dụng tới Market)

+ Thêm tính năng “Hủy mọi liên kết thị trường(Market links) “

+ Hypershell tốc độ

titanium backup pro 3

+ Khôi phục các dữ liệu/ứng dụng cá nhân từ non-root ADB backups,CWM backups,TWRP backups

+ dọn dẹp bộ nhớ cache Dalvik

+ Tích hợp các thành phần của hệ thống Dalvik cache vào ROM

+ Không giới hạn lịch trình

+ Tải / lưu một bộ lọc và sử dụng nó trong Widgets / Lịch trình

+ Thay đổi ID của thiết bị Android, khôi phục lại từ bản sao lưu hoặc sau khi một factory reset

+ Bảo vệ các sao lưu (tránh việc chúng bị xóa bỏ)

+ Gửi các sao lưu(đến e-mail/cloud) và nhập nó chỉ bằng 1 click chuột

titanium backup pro 2

+ Sao lưu → Xác minh →Cài đặt lại một ứng dụng chỉ trong 1 lần

+ Đóng băng / khởi chạy lại ứng dụng chỉ bằng một cú click duy nhất

+ CSV xuất ra bất kỳ ứng dụng DB nào (e-mail hoặc Google Docs)

+ Chuyển đổi các dữ liệu ứng dụng đến / từ fast format wal

– Yêu cầu máy đã ROOT,hệ máy Android 1,5-4,1 + (ARM, x86, MIPS)