Ngày 10/09/2016.

 [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=3uKmbkuZqyA[/youtube]

Trend Micro Ransomware File Decryptor

 

Vừa qua hãng bảo mật trend Micro đã phát hành ra công cụ giải mã được một số dòng virut mã hóa. Tuy nhiên nhưng loại virut giải mã được thường là những loại bị lây nhiễm khoảng 1 – 2 tháng trước. nên nếu có dữ liệu đã bị mã hóa từ trước đó các bạn có thể sử dụng để giải mã thử .

 

Danh sách sau đây mô tả các ransomware mã hóa các loại tập tin

được biết đến có thể được xử lý bởi các phiên bản mới nhất của công cụ.

Supported Ransomware Families

Danh sách các dòng virut hỗ trợ

Ransomware File name and extension
CryptXXX V1, V2, V3* {tên file gốc}.crypt, cryp1, crypz, or 5 hexadecimal characters
CryptXXX V4, V5 {MD5 Hash}.5 hexadecimal characters
TeslaCrypt V1** {tên file gốc}.ECC
TeslaCrypt V2** {tên file gốc}.VVV, CCC, ZZZ, AAA, ABC, XYZ
TeslaCrypt V3 {tên file gốc}.XXX or TTT or MP3 or MICRO
TeslaCrypt V4 File name and extension are unchanged
SNSLocker {tên file gốc}.RSNSLocked
AutoLocky {tên file gốc}.locky
BadBlock {tên file gốc}
777 {tên file gốc}.777
XORIST {tên file gốc}.xorist or random extension
XORBAT {tên file gốc}.crypted
CERBER V1 {10 ký tự bất kỳ}.cerber
Stampado {tên file gốce}.locked
Nemucod {tên file gốc}.crypted
Chimera {tên file gốc}.crypt
LECHIFFRE {tên file gốc}.LeChiffre
MirCop Lock.{tên file gốc}
  

* – CryptXXX V3 giải mã có thể không phục hồi toàn bộ tập tin (dữ liệu một phần giải mã). Xin vui lòng xem phần có tiêu đề Lưu ý quan trọng về Giải mã CryptXXX V3 dưới đây.

** – Xin vui lòng sử dụng công cụ TeslacryptDecryptor 1.0.xxxx MŨI riêng biệt dưới đây cho các tập tin TeslaCrypt V1 và V2. Cả hai công cụ hỗ trợ V3 và V4.

Lấy và Thi Công cụ (s)
  1. Nhấp vào nút Download dưới đây để có được phiên bản mới nhất (s) của công cụ File Decryptor Trend Micro ransomware. Giải nén (unzip) và sau đó khởi động một trong những bao gồm RansomwareFileDecryptor hoặc TeslacryptDecryptor tập tin exe.tải

    Tải TeslacryptDecryptor

    Download RansomwareFileDecryptor

  2. Sau khi ra mắt, người dùng sẽ được yêu cầu chấp nhận Thỏa thuận cấp phép người dùng cuối (EULA) để tiến hành.
  3. Sau khi chấp nhận EULA, công cụ này sẽ tiến hành các giao diện người dùng chính (UI). Từ đây, người dùng sẽ được trình bày với một hướng dẫn từng bước để thực hiện việc giải mã file.

giai-ma-du-lieu-ma-hoa

 

 

Tham khảo cập nhật thông tin tại Fanpage cuumaytinh

https://www.facebook.com/khoiphucdulieuhdd/

 

Nguồn : https://success.trendmicro.com/solution/1114221