CHÍNH SÁCH HỢP TÁC ĐẠI LÝ VỚI CÁC CÔNG TY MÁY TÍNH , TRUNG TÂM TIN HỌC

DỊCH VỤ PHỤC HỒI DỮ LIỆU

 cmt

 

 

– Ưu đãi về giá dịch vụ 

– Ưu đãi về thời gian: Chúng tôi sẽ hỗ trợ xử lý nhanh nhất .

– Ưu đãi về Thanh toán: Sau 3 lần làm tại cuumaytinh . Chúng tôi sẽ hỗ trợ thanh toán sau khi phía khách hàng của đại lý xác nhận dữ liệu và thanh toán.

– Là đơn vị kỹ thuật chuyên môn trực tiếp xử lý chúng tôi cam kết: xác định đúng lỗi báo giá chính xác. Không tăng giá trong mọi trường hợp .

 

 

 

 

 

 

 

Comments

comments