CHÍNH SÁCH HỢP TÁC ĐẠI LÝ VỚI CÁC CÔNG TY MÁY TÍNH , TRUNG TÂM TIN HỌC, BẢO HÀNH

DỊCH VỤ CỨU DỮ LIỆU Ổ CỨNG MÁY TÍNH, MÁY CHỦ VÀ CÁC THIẾT BỊ LƯU TRỮ 

 – Ưu đãi về giá dịch vụ

– Ưu đãi về thời gian: Chúng tôi sẽ hỗ trợ xử lý nhanh nhất .

– Ưu đãi về Thanh toán : Thanh toán hộ, thanh toán chậm…

– Xác định đúng lỗi báo giá chính xác. Không tăng giá trong mọi trường hợp .

– Bảo mật thông tin đại lý,và khách hàng của đại lý

Là công ty hàng đầu trong ngành cứu dữ liệu trong các thiết bị lưu trữ Chúng tôi mong muốn được hợp tác với công ty tin học, các trung tâm dịch vụ, bảo hành. Việc xử lý đúng cách ngay từ đầu sẽ tăng khả năng khôi phục dữ liệu cho khách hàng va chi phí sẽ thấp hơn. 

Chúng tôi cam kết hỗ trợ tốt nhất. Trên tinh thần Hợp tác – Uy tín – Phát triển 

 

 

Tham khảo  thêm:

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.