Vì cam kết với các bên kỹ thuật làm đại lý của cuumaytinh, cũng như yêu cầu của nhiều Khách hàng không đưa thông tin lên Web. Do vậy chúng tôi chỉ giới hạn số bài đăng. Thành thật xin lỗi những KH đã bị gọi hỏi làm phiền trong thời gian qua! Trân trọng cảm ơn!

  • Cứu dữ liệu ổ cứng ngày – 28/02/2020

    Ngày 28/02/220 tiến hành cứu dữ liệu ổ cứng cho máy tính Thành Công tại Hà Tĩnh, ổ cứng Toshiba dung lượng 500GB trong tình trạng không nhận kèm theo tiếng kêu.