Khách hàng khôi phục dữ liệu virus mã hóa

  • Tải phần mềm giải mã dữ liệu virus mã hóa bởi GandCrab V5.0.4 và 5.1

    Tin vui ! Đã có công cụ giải mã dữ liệu virus mã hóa GandCrab .một bộ công cụ giải mã mới cho tất cả các phiên bản ransomware GandCrab được phát hành kể từ tháng 10/2018 . Các phiên bản hỗ  trợ đến thời điểm hiện tại 1, 4, 5.0.1 đến 5.1, Bạn chỉ cần tải và chạy công cụ trong bài viết.

  • Cứu dữ liêu virus CRAB, KRAB mã hóa dữ liệu đổi tên file

    Hiện tại chúng tôi hỗ trợ khách hàng bị nhiễm virus mã hóa đổi tên file thành .CRAB ; KRAB giải mã dữ liệu với một khoản chi phí dịch vụ. Nhưng việc kiểm tra xác định khả năng xử lý sẽ được đánh giá kỹ lưỡng trước khi ký hợp đồng.