Cứu dữ liệu trên usb, thẻ nhớ máy ảnh, máy quay, CF, SD, XD, MMC,

 

Xem thêm dịch vụ cứu dữ liệu thẻ nhớ, usb lỗi hỏng .