Cứu dữ liệu trên iphone, ipad, máy tính bảng, điện thoại

  • Cứu dữ liệu Iphone, iPad, iOS

    Đây là Dịch vụ đa năng rất hữu dụng dành cho những người dùng iPhone, iPod kể cả các thiết bị này chưa được jailbreak hay unlock.  rất nhiều trường hợp thiết bị bị hỏng hay bị lỗi mà chủ nhân thiết bị đó yêu cầu phải lấy lại dữ liệu.