Cứu dữ liệu ổ cứng

Cứu dữ liệu, khôi phục dữ liệu ổ cứng, hdd máy tính , laptop, lỗi cơ, chết cơ, cháy mạch. ghost nhầm