khách hàng cứu dữ liệu hằng ngày

  • Lấy dữ liệu ổ cứng tuần 01/06/2021

    Ngày 01/06/2021 tiến hành lấy dữ liệu ổ cứng cho anh Nam – 0988xxx285. Ổ cứng Toshiba 1TB có Serial: Z7S9SHGFSWK7 trong tình trạng không nhận trong máy tính..

  • Cứu dữ liệu ổ cứng tuần 02/05/2021

    Ngày 10/05/2021 tiến hành cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Tiến – 0977xxx448. Ổ cứng Hitachi dung lượng 500GB có Serial: JE32VU8K trong tình trạng không nhận…

  • Lấy dữ liệu ổ cứng tuần 01/05/2021

    Ngày 03/05/2021 tiến hành lấy dữ liệu ổ cứng cho anh Hữu – 0902xxx709. Ổ cứng Seagte 1TB có Serial: ZDECG61Z trong tình trạng không nhận trong máy tính…