công cụ cứu dữ liệu

  • Bộ công cụ khôi phục dữ liệu PC-3000 EXPRESS

     Là đơn vị đầu ngành trong lĩnh vực phục hồi dữ liệu . Đã có kinh nghiệm đào tạo chuyển giao công nghệ cho Bộ công an (C50,H49,H48…..)  Bộ quốc phòng. Đại lý bán Sản phẩm máy cứu dữ liệu chuyên dụng PC3000 – Nhập khẩu từ NGA. Hiện tại Chỉ chuyển giao công nghệ đào tạo cho đơn vị sử dụng là Công an, hoặc Quân đội.

  • Máy cứu dữ liệu chuyên dụng PC3000 UDMA-E

    PC-3000-E Là bản nâng cấp của  PC3000 UDMA Là công cụ mạnh nhất trên thế giới về phục hồi dữ liệu ổ cứng hỏng. được phát triển va sản xuất tại ACE co.,Ltd  – LB Nga .