Dịch vụ phục hồi dữ liệu ổ cứng , máy chủ, server RAID

  • Viruss mã hóa dữ liệu đổi tên file thành .CRAB. Đột ngột bùng phát thàng 3/2018

    Từ ngày 28 đến 29/3/2018 số lượng khách hàng bị nhiễm loại virus đổi tên file thành .CRAB tăng đột biến. có ngày hơn 100 khách hàng. Qua kiêm tra phân tích ban đầu thì đây là một biến thể của virus mã hóa dữ liệu đòi tiền chuộc. Nó vẫn yêu cầu khách hàng trả một khoản tiền để mua key giải mã dữ liệu. Thông thường mức giá mua key giải mã khoảng..

  • Công cụ giải mã dữ liệu virut mã hóa Trend Micro Ransomware File Decryptor

    Vừa qua hãng bảo mật trend Micro đã phát hành ra công cụ giải mã được một số dòng virut mã hóa. Tuy nhiên nhưng loại virut giải mã được thường là những loại bị lây nhiễm khoảng 1 – 2 tháng trước. nên nếu có dữ liệu đã bị mã hóa từ trước đó các bạn có thể sử dụng để giải mã thử .

  • Cảnh báo Virtus Mã hóa dữ liệu phát tán qua Skype .CERBER

    Tháng 4/2016 Cuumaytinh Ghi nhận rất nhiều khách hàng gọi điện hỏi về tình trạng máy tính bị virut mã hóa toàn bộ dữ liệu thành .CERBER. và xuất hiện các file”# DECRYPT MY FILES #.txt”. Toàn bộ dữ liệu không mở được.

Trang 1 trên 3123