Ngày 07/01/2015, cứu dữ liệu thành công cho A Hoang ( 0988***237). Loại thiết bị: Fujitsu 160Gb. Tình trạng: Hỏng cơ

Tuấn Đỗ Anh

Ngày 07/01/2015, cứu dữ liệu thành công cho A Hoang ( 0988***237). Loại thiết bị: Fujitsu 160Gb. Tình trạng: Hỏng cơ IMG_0677

Ngày 07/01/2015, cứu dữ liệu thành công cho A Hoang ( 0988***237). Loại thiết bị: Fujitsu 160Gb. Tình trạng: Hỏng cơ
Rate this post

Comments

comments