Ngày 11/5/2015, cứu dữ liệu thành công cho chị Nga (0973421613).Loại thiết bị : ổ cứng samsung HD083GJ 80GB, tình trạng : Lỗi cơ

Thu Huong Nguyễn

Ngày 9/5/2015 chị Nga mang tới trung tâm ổ cứng samsung HD083GJ với tình trạng không nhận ổ cứng với yêu cầu phục hồi dữ liệu.Qua kiểm tra xác định ổ cứng trên lỗi cơ và tiến hành sử lý.Sau 1ngày xử lý trung tâm đã phục hồi dữ liệu ổ cứng seagate Lỗi cơ cho chị Nga và bàn giao dữ liệu trong ngày 11/5.

IMG_0302[1]

Comments

comments