Ngày 19/5/2015 phục hồi dữ liệu thành công cho Anh Đạt (0986505566).Loại thiết bị: Samsung SP0411N.Tình trạng : lỗi cơ

Thu Huong Nguyễn

Ngày 13/5/2015 Anh Đạt mang tới trung tâm 1 ổ cứng Samsung SP0411N 40GB với tình trạng không nhận với yêu cầu phục hồi dữ liệu.Qua kiểm tra xác định ổ cứng trên bị lỗi cơ và tiến hành sử lý.Sau 3 ngày xử lý đã phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung lỗi cơ thành công cho anh Đạt và bàn giao dữ liệu ngày 19/5

IMG_0355[1]

Ngày 19/5/2015 phục hồi dữ liệu thành công cho Anh Đạt (0986505566).Loại thiết bị: Samsung SP0411N.Tình trạng : lỗi cơ
Rate this post

Comments

comments