Ngày 25/10/2014, cứu DL thành công cho A Hưng (0965348161). Loại thiết bị: Hitachi 320GB. Tình trạng: Lỗi cơ – Chi nhánh Vũ Phạm Hàm, Cầu Giấy.

Tuấn Đỗ Anh

Ngày 25/10/2014, cứu DL thành công cho A Hưng (0965348161). Loại thiết bị: Hitachi 320GB. Tình trạng: Lỗi cơ – Chi nhánh Vũ Phạm Hàm, Cầu Giấy.

Comments

comments