Ngày 26/08/2014, cứu DL thành công cho Chị Nhung 0912819119 Loại thiết bị: HDD Box Acer Tình trạng: Bad nặng (chi nhanh Vũ Phạm Hàm – Cầu Giấy)

Tuấn Đỗ Anh

Ngày 26/08/2014, cứu DL thành công cho  Chị Nhung 0912819119 Loại thiết bị: HDD Box Acer Tình trạng: Bad nặng (chi nhanh Vũ Phạm Hàm – Cầu Giấy)

Comments

comments