Ngày 26/08/2014, cứu DL thành công cho Chị Thúy 0976387139 Loại thiết bị: HDD WD 2Tb Tình trạng: Lỗi cơ (chi nhanh Vũ Phạm Hàm – Cầu Giấy)

Tuấn Đỗ Anh

Ngày 26/08/2014, cứu DL thành công cho  Chị Thúy 0976387139 Loại thiết bị: HDD WD 2Tb Tình trạng: Lỗi cơ (chi nhanh Vũ Phạm Hàm – Cầu Giấy)

Comments

comments