Ngày 30/09/2014, cứu DL thành công cho Chị Vũ Hằng 0915996608 Loại thiết bị: HDD WD 250gb Tình trạng: Bad mất phân vùng(chi nhanh Vũ Phạm Hàm – Cầu Giấy)

Tuấn Đỗ Anh

Ngày 30/09/2014, cứu DL thành công cho  Chị Vũ Hằng 0915996608 Loại thiết bị: HDD WD 250gb Tình trạng: Bad mất phân vùng(chi nhanh Vũ Phạm Hàm – Cầu Giấy)

Ngày 30/09/2014, cứu DL thành công cho Chị Vũ Hằng 0915996608 Loại thiết bị: HDD WD 250gb Tình trạng: Bad mất phân vùng(chi nhanh Vũ Phạm Hàm – Cầu Giấy)
Rate this post

Comments

comments