Ngày 5/12/2013 Cứu dữ liệu HDD Seagate 3.5” 320 gb Chị Ngọc 0983439889 lỗi Bad nặng

Tuấn Đỗ Anh

Ngày 5/12/2013 Cứu dữ liệu HDD Seagate  3.5” 320 gb Chị Ngọc 0983439889 lỗi Bad nặng

Ngày 5/12/2013 Cứu dữ liệu HDD Seagate 3.5” 320 gb Chị Ngọc 0983439889 lỗi Bad nặng
Rate this post

Comments

comments