Ngày 9/5/2015, cứu dữ liệu thành công cho bạn Trung (01678705336).Loại thiết bị : ổ cứng WD lắp cho máy sony vaio, tình trạng : Xóa nhầm dữ liệu

Thu Huong Nguyễn

Ngày 7/5/2015 Bạn Trung mang tới trung tâm máy tính VAIO của mình với tình trạng format mất dữ liệu yêu cầu phục hồi dữ liệu.Chúng tôi đã tiếp nhận trường hợp trên và tiến hành xử lý. Trung tâm đã phục hồi dữ liệu format mất dữ liệu thành công cho Bạn Trung và bàn giao ngày 8/5.

IMG_0291[1]

Comments

comments