Cứu dữ liệu ổ cứng western 250GB hỏng cơ

Thu Huong Nguyễn

Ngày 1/12/2015,cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu cứu dữ liệu của chị Thu (0981200799). Ổ cứng western 250GB, không nhận. Sau khi kiểm tra, kết luận ổ cứng bị lỗi cơ. Kỹ thuật đã tiến hành khôi phục dữ liệu trong 2 ngày. Ngày 3/12, chị Thu đến kiểm tra, để lại ổ coppy. Đến 18/12  chị đến nhận lại ổ dữ liệu

chị THu

Cứu dữ liệu ổ cứng western 250GB hỏng cơ
Rate this post

Comments

comments