Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB gộp ổ- 30/1

Thu Huong Nguyễn

Ngày 30/1/2016 cuumaytinh tiếp nhận yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB của a Chung ( 0983750383). Ổ cứng do cài win, lỗi dẫn đến gộp ổ. Kĩ thuật đã khôi phục dữ liệu và bàn giao trong ngày trả khách hàng.

2684_1_o_dia_cung_hsgt_hitachi_500gb_sata_iii

Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB gộp ổ- 30/1
Rate this post

Comments

comments