Cứu dữ liệu ổ cứng Laptop Dell mất dữ liệu

Thu Huong Nguyễn

Ngày 19/2/2016 cứu dữ liệu thành công ổ cứng máy laptop Dell 500GB cho chị Hiệp. Ổ cứng bị format mất dữ liệu ổ E. Kĩ thuật đã khôi phục dữ liệu trong ngày.

Dell

Cứu dữ liệu ổ cứng Laptop Dell mất dữ liệu
Rate this post

Comments

comments